Welcome

Dumnezeu poate orice. Dacă n-ar face decît ceea ce numim noi Binele, nu L-am
mai socoti Atotputernic. Ar stăpîni numai o parte din Univers şi altcineva, mai
puternic decît El, i-ar controla şi judeca lucrările. Atunci l-aş slăvi pe acel cineva
mai puternic